banjyaku:それは小さな奇跡。“It’s a small miracle.”Drawing by Banjyaku...banjyaku:

それは小さな奇跡。

“It’s a small miracle.”

Drawing by Banjyaku (ばんじゃく)

banjyaku:それは小さな奇跡。“It’s a small miracle.”Drawing by Banjyaku...banjyaku:

それは小さな奇跡。

“It’s a small miracle.”

Drawing by Banjyaku (ばんじゃく)